-5% PRE REGISTROVANÝCH

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú pre nákup v elektronickom internetovom obchode www.sasanqua.sk a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho internetového obchodu www.sasanqua.sk a kupujúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky zároveň slúžia ako obsah kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.


Označenie strán

PREDÁVAJÚCI:
sasanqua® s.r.o., IČO: 50 400 321, DIČ: 2120405001, IČ DPH: 
e-mail: sale@sasanqua.sk (ďalej len predávajúci).

KUPUJÚCI:
Vy (ďalej len kupujúci).


Objednávka a cena tovaru

Cena tovaru v eshope je uvádzaná vrátane DPH za kus. Cena tovaru sa môže mierne odlišovať v závislosti od zvolenej veľkosti. K cene tovaru je na konci objednávky účtovaná aj položka za dopravu.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade jej neuhradenia do 7 dní alebo v prípade vypredania tovaru. V prípade stornovania objednávky z dôvodu vypredania tovaru je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu finančné prostriedky, ktoré uhradil, do 10 dní na číslo účtu, z ktorého platbu obdržal.


Spôsob platby

Kupujúci môže objednávky uhrádzať následovne:

- bankovým prevodom vopred na číslo účtu IBAN: SK56 8330 0000 0025 0058 9148, Fio banka, a.s.
- okamžitým bankovým prevodom cez platobnú bránu konkrétnej banky,
- prostredníctvom platby kartou,
- prostredníctvom služby dobierka pri prevzatí tovaru od kuriéra.


Cena za dopravu pre Slovensko

Doručenie pre SR je garantované do 24 (max. 48 hodín) od odovzdania balíka kurierovi. Za doručovací deň je považovaná aj sobota. V prípade neskoršieho doručenia, alebo nedoručenia nás prosím kontaktujte na sale@sasanqua.sk.

Jednotná cena za dopravu jednej zásielky v SR je € 3,90. V prípade platby na dobierku je k cene dopravy pripočítaný poplatok za dobierku vo výške € 1,20.


Cena za dopravu pre Česko

Doručenie pre ČR je garantované do 48 hodín od odovzdania balíka kurierovi. V prípade neskoršieho doručenia alebo nedoručenia nás prosím kontaktujte na sale@sasanqua.sk.

Jednotná cena za dopravu v ČR je € 5,90 za balík. V prípade platby na dobierku je k cene dopravy pripočítaný poplatok za dobierku vo výške € 1,20.


Cena dopravy svet

Cena dopravy do iných krajín EU alebo mimo EU bude nacenená individuálne podľa výšky objednávky a dohody. Neváhajte ma kontktovať na sale@sasanqua.sk.


Zasielanie objednávok

Objednávky posielame každý pracovný deň. V prípade, že je Vaša platba prijatá do 12.00 hodiny dňa, Vaša objednávka odíde nasledujúci pracovný deň. Po odovzdaní objednávky kuriérovi, Vám kuriérska spoločnosť pošle potvrdzujúci email spolu s číslom balíka, ktorý môžete sledovať na tomto odkaze.


Dodanie tovaru

Tovar je odosielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD / ZASIELKOVŇA. Za doručovacie dni sú považované pracovné dni od pondelka do piatku a sobota. Doručenie je garantované do 24-48 hodín od odovzdania balíka kurierovi. V prípade neskoršieho doručenia alebo nedoručenia nás prosím kontaktujte na sale@sasanqua.sk.

Tovar bude odoslaný po pripísaní plnej sumy na účet predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za neskoré dodanie či poškodenie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou.


Faktúra za tovar

Faktúru za tovar posielame elektronicky na Vami uvedený email a v prípade reklamácie slúži ako záručný list. Neuhradená faktúra je do 7 dní automaticky s objednávkou stornovaná.


Reklamácia a záručná doba tovaru

Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky, ktoré úpravujú predaj tovaru prostredníctvom eshopu. Podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka zodpovedá za vady tovaru predávajúci.

Tovar zakúpený ako ŠITÝ NA MIERU, nie je možné vrátiť späť.

Záručná doba na tovare 24 mesiacov začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar môže kupujúci reklamovať mailom na sale@sasanqua.sk alebo v papierovej podobe.

ADRESA NA VRÁTENIE REKLAMOVANÉHO TOVARU
sasanqua® s.r.o.
Šusteková 49
Bratislava 85104

Reklamácia sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru nosením alebo praním, kedy výrobok prirodzene mení svoj vzhľad. Reklamácia sa zároveň nevzťahuje ani na akékoľvek poškodenie tovaru kupujúcim a to mechanicky, neodbornou manipuláciou alebo nesprávnym praním. Na vybavenie reklamácie ma predávajúci zo zákona 30 dní.


Výmena tovaru

Zakúpený tovar je možné vymeniť alebo vrátiť do 14 pracovných dní odo dňa kúpy. Tovar môže byť vrátený alebo vymenený iba v prípade, že bol vrátený nepoužívaný, čístý, v pôvodnom obale a nie je ani inak poškodený. Podmienkou sú taktiež nepoškodené visačky a ochranný čip oblečenia s logom sasanqua, ktorý sa na oblečení nachádza a cez ktorý sú visačky prevlečené.

ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU:


sasanqua® s.r.o

Šusteková 49

Bratislava 85104

Tovar je nutné poslať ako balík alebo doporučený list. Po obdržaní a skontrolovaní tovaru je následne zákazníkovi vrátená finančná hotovosť za tovar v plnej výške na účet, alebo je mu tovar vymenený. Všetky náklady spojené s dopravou hradí kupujúci v plnej výške sám.


Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky kupujúci oznámi e-mailom na sale@sasanqua.sk. V prípade, že kupujúci objednávku zruší v čase jej odoslania, má odosielateľ nárok na náhradu poplatku za dopravu v plnej výške.

Faktúry za objednávky neuhradené do 7 dní sú automaticky zrušené.


Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje a to meno, priezvisko, adresa kupujúceho, telefón a email sú získané so súhlasom kupujúceho slúžiace výlučne na vybavovanie objednávok. Údaje sú dôverné a predávajúci sa zaväzuje, že tieto osobné údaje budú spracované výlučne za účelom vybavenia objednávky a nebudú posúvané tretím osobám s výnimkou osôb zabezpečujúcich prepravu objednaného tovaru.


Záverečné ustanovenie

Všeobecné obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových Všeobecných obchodných podmienok. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky podmienky vrátane ceny tovaru a ceny za dopravu. Spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2. februára 2017 a internetový obchod www.sasanqua.sk má právo na ich prípadnu zmenu. Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.


prevádzkovateľ

sasanqua® s.r.o
Šustekova 49
Bratislava 85104

Tel.: +421 907 141 880

IČO: 50 400 321
DIČ: 212 040 5001

Spoločnosť sasanqua s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 113970/B.

Kontakt: sale@sasanqua.sk